21 ตุลาคม 2565 "ทำฟันฟรี" วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ที่ไหนได้บ้าง

20 ต.ค. 2565 | 22:00 น.

21 ตุลาคม 2565 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วอล์คอิน "ทำฟันฟรี" โรงพยาบาลไหน เปิดให้บริการทางทันตกรรมอะไรบ้าง เช็คเงื่อนไข รายละเอียดแต่ละแห่งได้ที่นี่

21 ตุลาคม 2565 นี้ เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และ วันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งจึงเปิดให้บริการ "ทำฟันฟรี" ในเดือนตุลาคมนี้เป็นประจำทุกปี ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมมาไว้ให้เพื่อใช้พิจารณาซึ่งแต่ละแห่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

เปิดให้บริการ ตรวจฟัน, อุดฟัน, ถอนฟัน , X-ray, ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ให้บริการทำฟันฟรี 21 ต.ค.นี้

 

2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

ให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ฟรี ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ ฝ่ายทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4

 

3.รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ให้บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ( 1 คน / 1 การรักษา ) ผู้ใหญ่ 250 ราย และเด็ก 50 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 6.45-10.00น. หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด และเข้ารับการรักษาตั้งแต่เวลา 8.30-12.00น.

เอกสารประกอบการเข้ารับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
  • กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง

 

รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล บริการทำฟันฟรี

4.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต

ให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เคลือบฟลูออร์ไรด์ และเคลือบหลุมร่องฟันฟรี ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 500 ราย ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ  คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

5.คลินิกทันตกรรมคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี อาทิ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน จำนวนจำกัด 200 คน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 

 

6.โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ให้รับบริการทำฟันฟรี ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ (1 คน/ 1 การรักษา) ดังนี้ อุดฟัน ขูดหินปูน ผนึกหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และผ่าฟันคุด จำนวน 60 ราย โดยสามารถรับคิวได้ที่หน้าโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.00 น. หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

เอกสารประกอบการเข้ารับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
  • กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ 074-287-620 หรือ Line official ที่ @dent-psu

 

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการทันตกรรมฟรี 500 ราย ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียนและรับบัตรคิวหน้างาน ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริการทำฟันฟรี 21 ต.ค.2565


8.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เปิดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูน, ถอนฟัน และอุดฟัน (1คน/1การรักษา) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ กลุ่มงานทันตกรรม ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ ชั้น 3

 

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร บริการทำฟันฟรี 21 ต.ค.2565

 

9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เปิดให้บริการทาง ทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทุกสิทธิ์การรักษา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยสามารถรับบริการได้ที่ห้องทันตกรรมชั้น 2 ตึก 50 ปีอนุสรณ์ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (แขวงการทางเก่า)

 

10.โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 

เปิดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนที่มีปัญหา สุขภาพช่องปาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถอนฟัน จำนวน 160 คน และผ่าฟันคุด จำนวน 40 คน ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(กรุณานำบัตรประชาชนเพื่อมาขอรับบริการทางทันตกรรม)

 

รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร บริการทำฟันฟรี 21 ต.ค.2565