svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ติดโควิดกักตัวกี่วัน เช็คคำแนะนำล่าสุดจาก "WHO" ได้ที่นี่

24 มกราคม 2566

เป็นโควิดกักตัวกี่วันล่าสุด เช็คคำแนะนำจาก "WHO" ได้ที่นี่มีคำตอบ หมอยงชี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ต้องมีการปรับแนวทางตามสถานการณ์

เป็นโควิดกักตัวกี่วันล่าสุด ยังคงเป็นคำถามที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่สามารถคลี่คลายลงได้ โดยปัจจุบันสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดคือสายพันธุ์โอมิครอน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อความระบุว่า โควิด-19  คำแนะนำองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การปรับแนวทางตามสถานการณ์ ปัจจุบันเป็นยุคของโอมิครอน ความรุนแรงลดลง 

การกักตัวในผู้ปวยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (13 มกราคม 2566) 

  • ผู้ป่วย covid-19 ถ้าไม่ได้มีการตรวจซ้ำ ให้กักตัว 10 วัน นับจากมีอาการ ถ้ามีการตรวจ  ATK ซ้ำ ถ้าได้ขีดเดียวก็พ้นการกักตัว 
  • ผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่ตรวจพบ  (ATK  2 ขีด) ให้แยกกักตัวเพียง  5 วัน 

องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย

  • ในผู้สัมผัสผู้ป่วย ใส่หน้ากากอนมัย 5-7 วัน จนพ้นระยะฟักตัว ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือสงสัยเป็นโควิด 
  • กลุ่มเสี่ยงสูง อย่างที่เรารู้กันใน 608 
  • เมื่อไปอยู่ในคนหมู่มาก สถานที่ปิด เช่น รถไฟฟ้า รถบัส และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ

เป็นโควิดกักตัวกี่วันล่าสุด