ไทยส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ 1 แสนโดส ให้เมียนมาฉีดเด็ก 5-11 ปี ลดเสี่ยงป่วยรุนแรง

22 ต.ค. 2565 | 06:50 น.

ไทยส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม 1 แสนโดส ให้ประเทศเมียนมาฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี ช่วยลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตในเด็ก

วันที่ 22 ต.ค. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวานนี้ ประเทศไทยได้ส่งมอบวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี จำนวน 100,000 โดส พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัคซีน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ให้กับประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกประเทศอาเซียนเพื่อการรับมือกับการระบาดโควิด 19

 

ไทยส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ 1 แสนโดส ให้เมียนมาฉีดเด็ก 5-11 ปี ลดเสี่ยงป่วยรุนแรง

ล่าสุดเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดสำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ได้มีการหารือถึงความต้องการวัคซีนโควิด 19  เพื่อปกป้องสุขภาพเด็กวัยเรียนจากโควิด 19 ซึ่งเด็กในวัยนี้มีโอกาสติดโควิดได้ง่าย แต่วัคซีนสามารถลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ โดยไทยมีวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับฉีดเด็กอายุ 5 - 11 ปีเพียงพอและแบ่งปันให้ได้

 

 

สำหรับการส่งมอบวัคซีนครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเป็นการบริจาควัคซีนผ่านสภากาชาดเมียนมาดังเช่นครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยบริจาควัคซีนโควิด 19 ให้กับประเทศเมียนมาแล้ว 2 ครั้ง เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า รวม 1 ล้านโดส