เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้า 20 - 26 มี.ค.นี้ ต้องเฝ้าระวังวันไหนบ้าง

19 มี.ค. 2566 | 22:00 น.

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯและปริมณฑล และ 17 จังหวัดภาคเหนือ ล่วงหน้า 7 วัน 20 - 26 มีนาคม 2566 ต้องเฝ้าระวังวันไหนบ้าง ดูที่นี่

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 20 มี.ค. 66 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้า 20 - 26 มี.ค.นี้ ต้องเฝ้าระวังวันไหนบ้าง

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและล่างในวันที่ 20-21 มี.ค. 66

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้า 20 - 26 มี.ค.นี้ ต้องเฝ้าระวังวันไหนบ้าง

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทาง

  • เว็บไซต์ Air4Thai.com
  • bangkokairquality.com
  • แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ที่มา : ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ