บัตรทองแจก แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟัน , รากฟันเทียม ให้ผู้สูงวัย

04 ม.ค. 2566 | 04:45 น.

บัตรทองแจก แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม-รากฟันเทียม  รับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ให้พื้นที่คัดกรองผู้สูงวัย ที่สมควรได้รับสิทธิ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดบริการ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท มอบแว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม และรากฟันเทียม เพื่อให้สอดคล้องกับ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึง สภาพสังคมไทยว่า ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มใหม่ ปีละ 1 ล้านคน จึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างยิ่ง และ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ปี 2566 เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท จึงได้มอบสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3 รายการ ได้แก่ แว่นสายตา , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ , ฟันเทียม และรากฟันเทียม 

 • แว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้น หรือสายตายาว จำนวน 5 แสนราย แก่ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นอื่นเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา งบประมาณดำเนินการจำนวน 60 ล้านบาท โดยให้แต่ละพื้นที่ทำโครงการของบประมาณจาก  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.)

 

 • ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย 5 ล้านชิ้น ดูแล 50,000 ราย งบประมาณดำเนินการจำนวน 500 ล้านบาท สำหรับผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มีคะแนน ADL (ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน) ระหว่าง 0–6 คะแนน และผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ โดยให้แต่ละพื้นที่จัดทำ care plan (แผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล) และเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ได้แก่ กองทุนสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ปี 2566

 

 • ฟันเทียม และรากฟันเทียม สำหรับผู้สูงอายุสูญเสียฟัน จำนวน 78,000 ชิ้น และ รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่มีปัญหาใส่ฟันเทียมแล้วหลวม 7,200 ชิ้น

นพ.จเด็จ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งการรักษาแบบ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ครอบคลุมการรักษาพยาบาล และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น

 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยักทุก 10 ปี
 • การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การตรวจวัดดัชนีมวลกาย และความดันโลหิต
 • การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน
 • การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • การคัดกรองโรคซึมเศร้า
 • การคัดกรองมะเร็งลำไส้
 • การเคลือบฟลูออไรด์