เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 เริ่ม 16 ธ.ค.นี้ ผ่าน 4 ช่องทาง

14 ธ.ค. 2565 | 11:41 น.

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ผู้ประกันตน ม. 33 - 39 ผ่าน 4 ช่องทาง เริ่ม 16 ธ.ค. นี้ ตรวจสอบโรงพยาบาลตามสิทธิที่ www.sso.go.th ด่วนก่อนเต็ม

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลที่รับบริการได้ปีละ 1 ครั้ง ตามสิทธิ เพื่ออำนวยความสะดวกเนื่องจากอาจมีกรณีย้ายที่ทำงาน หรือที่อยู่อาศัย

 

ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 สามารถเปลี่ยนได้ 4ช่องทาง ได้แก่ 

  1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 กับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ 
  2. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม  www.sso.go.th 
  3. ทำรายการผ่าน Application SSO Connect 
  4. ทำรายการผ่าน Line official sso   

หากได้ยื่นเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก

 

ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 สามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566

เงื่อนไขการเปลี่ยนโรงพยาบาล-สถานพยาบาล ประกันสังคม 2566

  1. ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานหรือพักอาศัย หรือเป็นจังหวัดรอยต่อของจังหวัด
  2. สถานพยาบาลที่ประสงค์จะย้ายเข้านั้นต้องมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

 

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมได้จากนายจ้าง หรือ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  หรือ สอบถามที่สายด่วน 1506 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำหรับการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีนั้น กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผ่านนายจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการแจ้งเป็นหนังสือไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือ แจ้งผลผ่าน SMS