svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดพิกัด ฉีดวัคซีนโควิด-19 นนทบุรี ไฟเซอร์ครบทุกเข็ม

08 ธันวาคม 2565

เปิดพิกัด ฉีดวัคซีนโควิด-19 พื้นที่นนทบุรี ไฟเซอร์ครบทุกเข็ม เงื่อนไข เอกสารที่ต้องเตรียม ดูเพิ่มเติมที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้ง นนท์พร้อม @Hospital ชวนประชาชน ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ อยู่อาศัยพื้นที่นนทบุรี รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19) ทุกเข็ม สะดวกที่ไหน ไปที่นั่น เริ่ม 1 ธ.ค. 2565

 

 • ไฟเซอร์(Pfizer) ฝาแดง สำหรับเด็ก 6 เดือน-4 ปี
 • ไฟเซอร์(Pfizer) ฝาส้ม สำหรับเด็ก 5-11 ปี
 • ไฟเซอร์(Pfizer) ฝาม่วง สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป

 

นนท์พร้อม @Hospital

 

 

 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดทุกวัน (09.00-12.00 น.)  ไม่จำกัดจำนวน
 • โรงพยาบาลบางใหญ่ เปิดทุกวัน (09.00-11.30 น.) 
 • โรงพยาบาลบางกรวย เปิดทุกวันจันทร์ (09.00-12.00 น.) 
 • โรงพยาบาลไทรน้อย เปิดทุกวันพฤหัสบดี (09.00-11.30 น.) 
 • โรงพยาบาลบางบัวทอง เปิดทุกวันจันทร์ (09.00-12.00 น.) 
 • โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เปิดทุกวันพุธ (09.00-11.30 น.) 
 • โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เปิดวันพุธ (100 คน)  รับบัตร 13.00 น. ปิดรับบัตร 14.30 น.
 • โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดวันพฤหัสบดี (09.00-11.30 น.) 
 • โรงพยาบาลปากเกร็ด 3 ถนน 345 เปิดวันพฤหัสบดี (09.00-11.30 น.) 

 

ชาวไทยเตรียมเอกสารทางราชการ
             

 • เด็ก สำเนาสูติบัตรหรือบตรประชาชน

             

 • ผู้ใหญ่  บัตรประชาชน

      
ชาวต่างชาติ เตรียม passport หรือบัตรสีชมพู

นอกจากนี้ประชาชนที่สนใจยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี เข็ม 1, 2, 3 และวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ตามจุดต่างๆ อีกหลายแห่ง ดังนี้

 

เทศบาลนครนนทบุรี เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 • ศูนย์ฯ 1 รัตนาธิเบศร์

เปิดฉีดทุกวันพฤหัสบดี (ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น.

 

 • ศูนย์ฯ 2 สวนใหญ่

เปิดฉีดทุกวันจันทร์ (ฝาม่วง) เวลา 13.00-15.00 น.

 

 • ศูนย์ฯ 3 แขวงท่าทราย

เปิดฉีดวัคซีนทุกวันพุธ (ฝาม่วง) เวลา 13.00-15.00 น.

 

 • ศูนย์ฯ 4 สมรโกฎิ

เปิดฉีดวัคซีนทุกวันอังคาร (ฝาแดง ฝาส้ม ฝาม่วง) เวลา 13.00-15.00 น.

 

 • ศูนย์ฯ 5 ทรายทอง

เปิดฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์ (ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น. 

 

 • ศูนย์ฯ 6 สนามบินน้ำ

เปิดฉีดทุกวันพุธ (ฝาแดง ฝาส้ม ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น.

 

 • ศูนย์ฯ 7 ตลาดขวัญ

เปิดฉีดทุกวันศุกร์ (ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น.

 

 • ศูนย์ฯ 8 บางเขน

เปิดฉีดทุกวันพุธ (ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น.

 

 • ศูนย์ฯ 9 ไขแสง กำเนิดมี

เปิดฉีดวัคซีนทุกวันศุกร์ (ฝาแดง ฝาส้ม ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น. 

 

 • ศูนย์ฯ 10 ทานสัมฤทธิ์

เปิดฉีดทุกวันพุธ (ฝาส้ม ฝาม่วง) เวลา 8.30-11.30 น.

 

 • ศูนย์ฯ 11 ท่าทราย

เปิดฉีดวัคซีนทุกวันพฤหัสบดี (ฝาส้ม ฝาม่วง) เวลา11.00-12.00 น.

 

ทั้งนี้ งดให้บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

เทศบาลนครนนทบุรี

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรม้าเหนือ ตำบลไทรม้า

 

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.30-12.00 น.

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรม้าเหนือ ตำบลไทรม้า

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี