svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เตือน!ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคนำโดยยุงกำลังระบาดมาก น่ากลัวแค่ไหน อ่านเลย

04 พฤศจิกายน 2565

เตือน!ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคนำโดยยุงกำลังระบาดมาก น่ากลัวแค่ไหน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอยงเผยเป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และสูงอายุ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า
ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคที่นำโดยยุงกำลังระบาด มาก

 

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya กำลังระบาดมากโดยเฉพาะในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 

 

เดิมโรคนี้  เมื่อกว่า 10 ปีก่อนจะนำโดยยุงลายสวน (Aedes albopictus) ระบาดมากในสวนยางและทางปักษ์ใต้ แต่ตั้งแต่มี 2561 เป็นต้นมา

 

การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไวรัส ปรับตัวให้เหมาะสมข้าวกับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นยุงชนิดเดียวกันที่นำโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกา 

 

ทำให้การระบาดเข้าสู่ในเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ การระบาดเกิดขึ้นมากในปี 2561 จนถึง 2562  

หลังจากการระบาดของ covid 19  โรคอยู่เหมือนลดลง แต่ก็ยังพบได้ตลอด 
จนมาถึงเดือนที่แล้วและเดือนนี้ พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย 

 

ไข้ไวรัส zika และไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ในกรุงเทพฯ

 

ไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และสูงอายุ จะมีอาการไข้และปวดข้อ มีผื่นตาแดง 

 

บางครั้งรักษาอาการก็แยกกันยากกับไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก การระบาดมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน

 

ในกรุงเทพฯเองขณะนี้ก็พบโรคทั้งสามนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงกัด 

 

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะในบ้านสำรวจกันทุกบ้าน 

แหล่งน้ำในแจกัน กระถาง หรือที่มีน้ำขังอยู่ ควรเททิ้งหรือเปลี่ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

 

ไข้ปวดข้อยุงลาย ไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต แต่อาการปวดข้อในบางรายค่อนข้างรุนแรง 

 

และอาจอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน

 

ที่ศูนย์ทำการศึกษาวิจัยโรคทั้ง 3 มาโดยตลอดพบว่าขณะนี้ในกรุงเทพฯมีแนวโน้มของโรคทั้ง 3 สูงขึ้นอย่างมาก