ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,125 ราย เสียชีวิต 13 คน

15 กันยายน 2565

ข่าวโควิดวันนี้ 15 ก.ย.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,125 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 คน หายป่วย 1,024 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,459,815 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,125 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,125 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,459,815 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,024 ราย กำลังรักษา 10,409 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 674 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,125 ราย เสียชีวิต 13 คน