ประกันสังคม ขยายเวลาฉีด"วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2565"ถึงสิ้นปี 65 เช็ครายละเอียด

12 ก.ย. 2565 | 07:12 น.

ประกันสังคม ขยายระยะเวลาฉีด"วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2565" กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไปฟรี ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565

12 กันยายน 2565 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39  ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ให้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 นั้น ล่าสุดคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10
 

ไข้หวัดใหญ่ มักแสดงอาการที่อาจทำให้สับสนกับไข้หวัดทั่วไป โดยอาการเด่นๆ ที่สงสัยได้ว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้

 

สัญญาณเตือนไข้หวัดใหญ่

 

  • ปวดศีรษะ
  • ไอแห้ง
  • มีน้ำมูกคัดจมูก
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • มีไข้สูง

 

โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที ซึ่งหากท่านมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง  การแพร่กระจายของเชื้อ สามารถแพร่กระจายโดยการไอ จาม หรือ ใช้ของใช้ร่วมกัน

ประกันสังคม ขยายเวลาฉีด"วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2565"ถึงสิ้นปี 65 เช็ครายละเอียด

 

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่พบบ่อย

 

ส่วนผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้

 

  • อาการเจ็บ แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด
  • ปวดศีรษะ
  • ไข้
  • คลื่นไส้
  • อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 

อาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่เป็นอันตราย สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการประคบเย็นบริเวณที่ฉีด หรือรับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง