ยารักษาโควิด19ที่ใช้ได้ผลมีอะไรบ้าง ชนิดไหนที่ควรกิน เช็กเลย

09 ก.ย. 2565 | 02:15 น.

ยารักษาโควิด19ที่ใช้ได้,มีอะไรบ้าง ชนิดไหนที่ไม่ควรกิน เช็กเลยที่นี่มีคำตอบ หมอธีระแนะแต่ละประเทศควรปรับเปลี่ยนนโยบายจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยของตนให้ได้มาตรฐาน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความ

 

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19

 

ยาที่ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นถึงผลในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น ปัจจุบันการแพทย์ระดับสากล และองค์การอนามัยโลก 

 

แนะนำยาต้านไวรัสอยู่ 3 ชนิดคือ Paxlovid, Molnupiravir, และ Remdesivir
ตลอดช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกมีข่าวลวงมากมายเกิดขึ้นจนทำให้คนหลงเชื่อ รวมถึงมีการใช้ยาต่างๆ มารักษาโรคโควิด-19 

 

ทั้งๆ ที่หลักฐานไม่เพียงพอ หรือบางตัวก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล เช่น ยาฆ่าพยาธิ สมุนไพรโน่นนี่นั่น ฯลฯ 

 

ล่าสุด งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อระดับโลก Clinical Infectious Diseases 
 

ซึ่งทำการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ยา Favipiravir (ฟาวิพิราเวียร์) ซึ่งเดิมถูกผลิตมาใช้สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

แล้วมีการนำมาใช้ในโรคโควิด-19 ในบางประเทศนั้น ได้ผลลัพธ์ทางคลินิกไม่แตกต่างจากยาหลอก 

 

ดังนั้นจึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แต่ละประเทศควรนำไปปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยของตนให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

 

ยา วัคซีน หรืออะไรก็ตาม ที่นำมาใช้ในการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค 

 

ยารักษาโควิด19ที่ใช้ได้มีอะไรบ้าง

 

จำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยขั้นตอนมาตรฐานอย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ

 

เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า และสัจธรรมคือ ความจริงย่อมเป็นความจริง และจะได้รับการพิสูจน์ให้เห็น ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตาม

 

ที่สำคัญคือ แต่ละประเทศควรมีการตรวจสอบ ทบทวนกลไกนโยบาย และกลไกวิชาการที่ผ่านมา 
 

ในกรณีที่พบว่ามีการเข็นนโยบายที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดทิศผิดทาง เพราะสุดท้ายแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนในสังคมจากนโยบายเหล่านั้น 

 

จำเป็นต้องมีการตรวจสอบได้และต้องมีการแสดงความรับผิดชอบ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เราคุ้นเคยกันคือ Accountability and Responsiveness

 

สถานการณ์ระบาดของไทยยังมีติดเชื้อแต่ละวันจำนวนมาก การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็น

 

ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก