ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,191 ราย เสียชีวิต 20 คน

09 ก.ย. 2565 | 00:21 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 9 ก.ย.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,191 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 คน หายป่วย 1,327 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,441,912 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.)  1,191 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,191 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย


ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,441,91 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย หายป่วยเพิ่ม  1,327 ราย กำลังรักษา 13,905 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 697 ราย