ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,335 ราย เสียชีวิต 32 คน

10 สิงหาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ 10 ส.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,335 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 คน หายป่วย 2,151 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,388,306 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,335 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,335 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,388,306 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,151 ราย กำลังรักษา 21,099 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 928 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,335 ราย เสียชีวิต 32 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 10 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 590,783,693 ราย เพิ่มขึ้น 678,122 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,440,626 ราย เพิ่มขึ้น 1,771 ราย หายป่วยสะสม 562,731,706 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,006,437 ราย