วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โคโวแว็กซ์" เข็ม 1 เดือนสิงหาคม 2565

08 ส.ค. 2565 | 18:00 น.

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โคโวแว็กซ์" (COVOVAX) เข็ม 1 ฟรี ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเดือนสิงหาคม 2565 เช็ควัน เวลาพร้อมเข้ารับบริการได้เลย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่ยัง "ไม่เคย" ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน วอล์คอิน (WALK IN) เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีน COVOVAX ฟรี ทั้งนี้ สำหรับวัคซีนโควิด COVOVAX คือ วัคซีนแบบเดียวกับ Novavax ที่ผลิตขึ้นในประเทศอินเดีย โดยเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต

 

  • ฉีด 2 เข็ม เข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 3 สัปดาห์
  • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ยังจํากัด

วัน เวลาให้บริการ

  • เปิดให้บริการ WALK IN ทุกวันอังคารของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.

 

สถานที่ให้บริการ

  • ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบเพื่อเข้ารับบริการ

  • นําบัตรประชาชน
  • ปากกา 

 

ทั้งนี้ หลังจากรับวัคซีนเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายวัน-เวลา เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVOVAX เข็มที่ 2 ต่อไป

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โคโวแว็กซ์" เข็ม 1 เดือนสิงหาคม 2565