ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,842 ราย เสียชีวิต 34 คน

08 ส.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 8 ส.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,842 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 คน หายป่วย 2,015 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,384,016 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,842 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,842 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,384,016 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,015 ราย กำลังรักษา 21,319 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 953 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,842 ราย เสียชีวิต 34 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 8 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 589,302,319 ราย เพิ่มขึ้น 554,551 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,436,397 ราย เพิ่มขึ้น 780 ราย หายป่วยสะสม 560,511,001 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 708,166 ราย