ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,390 ราย เสียชีวิต 30 คน

24 ก.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 24 ก.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,390 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 คน หายป่วย 2,358 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,352,418 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,390 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,390 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,352,418 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,358 ราย กำลังรักษา 24,702 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 874 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,390 ราย เสียชีวิต 30 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.45 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 574,392,124 ราย เพิ่มขึ้น 675,618 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,402,011 ราย เพิ่มขึ้น 867 ราย หายป่วยสะสม 544,089,860 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 576,134 ราย 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 92,161,368 ราย(+15,539) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,884,930 ราย(+16,454)

อันดับ 3 บราซิล 33,581,533 ราย(+26,007) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 33,482,230 ราย(+68,532) 

อันดับ 5 เยอรมนี 30,331,131 ราย(  )