วอล์คอินฉีดวัคซีน "โคโวแว็กซ์" ฟรี ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

22 ก.ค. 2565 | 10:00 น.

วอล์คอินฉีดวัคซีน "โคโวแว็กซ์" เข็มแรก สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เช็คเงื่อนไขพร้อมวันเวลาเข้ารับบริการที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยัง "ไม่เคย" ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน วอล์คอินเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนโคโวแว็กซ์ (COVOVAX) ซึ่งเป็นวัคซีนแบบเดียวกับ โนวาแว็กซ์ (Novavax) ที่ผลิตขึ้นในประเทศอินเดีย โดยเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต

 

  • ฉีด 2 เข็ม เข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 3 สัปดาห์
  • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ยังจํากัด

สถานที่ให้บริการ

  • ให้บริการวอล์คอินทุกวันอังคารของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการฉีดวัคซีน

  • บัตรประชาชน
  • ปากกา 

ทั้งนี้ หลังจากรับวัคซีนเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายวัน-เวลา เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVOVAX เข็มที่ 2

 

วอล์คอินฉีดวัคซีน "โคโวแว็กซ์" ฟรี ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

ที่มา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย