ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,886 ราย เสียชีวิต 19 คน

20 ก.ค. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 20 ก.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,886 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน หายป่วย 2,029 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,342,419 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,886 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,884 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,342,419 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,029 ราย กำลังรักษา 23,179 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 851 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 2,886 ราย เสียชีวิต 19 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 569,378,467 ราย เพิ่มขึ้น 799,814 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,391,278 ราย เพิ่มขึ้น 1,516 ราย หายป่วยสะสม 540,602,824 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 869,229 ราย 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 91,514,274 ราย(+59,809) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,800,251 ราย(+17,189)

อันดับ 3 บราซิล 33,398,040 ราย(+58,225) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 33,168,499 ราย(+134,188) 

อันดับ 5 เยอรมนี 29,853,680 ราย(  )