"เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"พบติดโควิด 910 คน แจ้งปิดสอน On site

19 กรกฎาคม 2565

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกประกาศแจ้งผู้ปกครอง หยุดเรียนOn site หลังพบนักเรียนติดเชื้อสะสม 910 คน พร้อมออกมาตรการเรียนออนไลน์ -การรับมือโควิด-19 เช็คข้อมูลทั้งหมดที่นี่

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่่องการหยุดเรียนภายใน On site และเรียน Online เนื่องจากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 สะสม 910 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.65)

 

ทั้งนี้โรงเรียนได้ออกมาตรการดังนี้ 

1.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน


2.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วยระบบ Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565  และระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2565  (ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)
 

3.ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียน Onsite เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

 

4.ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน ให้เข้าเรียนตามตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 56 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้ส้มผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น