กรมอนามัยแนะหลังวันหยุดยาว ให้สังเกตอาการ หากพบเสี่ยงตรวจ ATK ทันที

17 กรกฎาคม 2565

กรมอนามัย แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกล หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน พร้อมให้สถานที่ทำงานปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า การเดินทางกลับหลังช่วงวันหยุดยาว ขอความร่วมมือประชาชนที่มีการท่องเที่ยว เดินทางไกลข้ามต่างจังหวัด หรือกลับภูมิลำเนา ให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก หรือไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยไม่ได้มีการป้องกันที่ดีพอ ให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับเข้าทำงาน 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ นานเกิน 4 ชั่วโมง หรือไปในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19  สามารถเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยขอรับชุดตรวจ ATK   ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตัง หรือใช้บัตรประชาชนไปรับ เพื่อตรวจยืนยันได้ทันที   

หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด คือ ผลเป็นบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียว ให้เข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจําตามสิทธิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กักตัว 5 วัน แบบ Home Isolation และอีก 5 วัน ให้สังเกตอาการ ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องคงมาตรการ  สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อออกจากบ้าน

 

ทั้งนี้ เมื่อกลับเข้าทำงาน กลุ่มวัยทำงานยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่ออยู่ที่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 โดยก่อนเข้าทำงานให้ประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามหลัก UP           (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ได้แก่

1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน

 

2.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

 

3.หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน

 

4.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น

 

 5.เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม

 

ส่วนสถานที่ทำงานต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ มีการกำหนดและตรวจสอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ ทุกรอบการปฏิบัติงาน มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆ อยู่ในสภาพดี และกำหนดจุดรวบรวม เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี