svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 เดือนกรกฎาคม อ่านที่นี่

12 กรกฎาคม 2565

ข่าวดี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 รอบล่าสุดผ่านระบบออนไลน์ จำนวนจำกัด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 สําหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

 

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป หรือ
 • สำหรับหญิงตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 2

 • เคยได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้ (ยกเว้น Pfizer) เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

2.ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน (ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม) + (แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา) ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565

3.ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + ซิโนแวค + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + (แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา) โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ได้ในวันที่ 18, 19,  20, 21, 22 ก.ค. 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ คลิกที่นี่ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างได้ทันที โดยกดยืนยันจะขึ้นว่า "บันทึกข้อมูลสําเร็จ" ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน 

 • ณ ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบ

 • บัตรประชาชน
 • สมุดฝากครรภ์
 • ปากกา 

 

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า "สละสิทธิ์"

 

LOT วัคซีนโมเตอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัศจีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 เดือนกรกฎาคม อ่านที่นี่

 

ที่มา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (Queen Saovabha Memorial Institute)