ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,679 ราย เสียชีวิต 23 คน

12 กรกฎาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ 12 ก.ค.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,679 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 23 คน หายป่วย 2,115 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,325,098 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่ 1,679 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,679 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,325,098 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,115 ราย กำลังรักษา 23,617 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,325,540 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 788 ราย 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,679 ราย เสียชีวิต 23 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.40 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 561,344,042 ราย เพิ่มขึ้น 339,610 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,374,172 ราย เพิ่มขึ้น 743 ราย หายป่วยสะสม 534,144,055 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 452,937 ราย 

10 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 90,442,495 ราย(+37,178) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,650,036 ราย(+10,707)

อันดับ 3 บราซิล 32,940,507 ราย(+44,043) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 32,366,941 ราย(+24,343) 

อันดับ 5 เยอรมนี 29,025,760 ราย(  )