กทม.และ 11 จังหวัดยังมีน้ำท่วม พื้นที่ไหนบ้าง ดูพิกัดได้ที่นี่

19 ก.ย. 2565 | 07:24 น.

ปภ.เผยยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. และ 11 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์ พื้นที่ไหนบ้าง ดูพิกัดได้ที่นี่

19 ก.ย. 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมใน 35 จังหวัด รวม 95 อำเภอ 212 ตำบล 805 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 142,957 ครัวเรือน และ กทม. มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ น้ำท่วมใน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ตาก สุรินทร์ มหาสารคาม ปทุมธานี สมุทรปราการ จันทบุรี รวม 11 อำเภอ 23 ตำบล 119 หมู่บ้าน และกรุงเทพมหานคร รวม 12 เขต 17 แขวง

 

ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง ขณะที่ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ทำให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 13 อำเภอ 114 ตำบล 616 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัย และระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

กทม.และ 11 จังหวัดยังมีน้ำท่วม พื้นที่ไหนบ้าง ดูพิกัดได้ที่นี่

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น

 

ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง โดยตั้งแต่วันที่ 4 - 19 ก.ย. 65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 35 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 95 อำเภอ 212 ตำบล 805 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 142,957 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย (อุดรธานี) ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ตาก สุรินทร์ มหาสารคาม ปทุมธานี สมุทรปราการ จันทบุรี รวม 11 อำเภอ 23 ตำบล 119 หมู่บ้าน และกรุงเทพมหานคร รวม 12 เขต 17 แขวง ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง ดังนี้

 

 • พะเยา น้ำจากกว๊านพะเยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา รวม 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 35 ครัวเรือน

 

 • ตาก น้ำจากแม่น้ำวังไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอสามเงา รวม 3 ตำบล (วังหมัน ยกกระบัตร วังจันทร์) 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 908 ครัวเรือน

 

 • สุรินทร์ ฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรในพื้นที่อำเภอปราสาท รวม 3 ตำบล (เชื้อเพลิง กังแอน บ้านพลวง) อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

 

 • มหาสารคาม แม่น้ำชีล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย รวม 2 ตำบล (โพนงาม ยางท่าแจ้ง) 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน

 

 • ปทุมธานี เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 55,165 ครัวเรือน

 

 • สมุทรปราการ เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางพลี รวม 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,343 ครัวเรือน

 

 • จันทบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ รวม 6 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 94 ครัวเรือน

 

 • กรุงเทพมหานคร เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตบางนา เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตประเวศ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำ รวม 10 แขวง ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,545 ครัวเรือน

 

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมจากผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 19 ก.ย. 65 ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 13 อำเภอ 114 ตำบล 616 หมู่บ้าน ดังนี้

 

 • อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ รวม 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 

 • พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 85 ตำบล 508 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,323 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น

 

 • อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก รวม 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 682 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น

 

 • สิงห์บุรี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 39 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

 

 • ปทุมธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น

 

กทม.และ 11 จังหวัดยังมีน้ำท่วม พื้นที่ไหนบ้าง ดูพิกัดได้ที่นี่

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER