เตือน! เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ช่วง 17-21 ก.ย. เช็กมีจังหวัดไหนบ้าง

15 ก.ย. 2565 | 03:19 น.

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม กอนช. ออกประกาศฉบับที่ 39 /2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง ช่วงวันที่ 17 – 21 กันยายน 2565 กระทบภาคกลางและตอนบนของประเทศ รวม 24 จังหวัด

15 กันยายน 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 39 ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่า ในช่วงวันที่ 17 - 20 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น  ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

ทั้งนี้ กอนช. ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 17 – 21 กันยายน 2565 ดังนี้

 

1. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดังนี้

 

1.1 ภาคเหนือ 

 

 • จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเวียงแหง และอมก๋อย) 
 • จังหวัดแพร่ (อำเภอร้องกวาง) 
 • จังหวัดน่าน (อำเภอบ่อเกลือ และปัว)
 • จังหวัดลำปาง (อำเภอเกาะคา เมืองลำปาง และแจ้ห่ม) 
 • จังหวัดแพงเพชร (อำเภอคลองลาน) 
 • จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง พบพระ วังเจ้า แม่สอด เมืองตาก อุ้มผาง และแม่ระมาด) 
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฟากท่า) 
 • จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอนครไทย และชาติตระการ) 
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ และวิเชียรบุรี)

 

1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อำเภอวังสะพุง) 

 

 • จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอโซ่พิสัย)
 • จังหวัดขอนแก่น (อำเภอบ้านฝาง หนองเรือ พระยืน เมืองขอนแก่น และมัญจาคีรี) 
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอยางตลาด) 
 • จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอคอนสาร และหนองบัวแดง) 
 • จังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอชานุมาน และเสนางคนิคม) 
 • จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเขมราฐ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เมืองอุบลราชธานี และดอนมดแดง) 
 • จังหวัดยโสธร (อำเภอมหาชนะชัย) 
 • จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอราษีไศล) 
 • จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนไทย เมืองนครราชสีมา และโนนสูง)

1.3 ภาคกลาง 

 

 • จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี) 
 • จังหวัดราชบุรี (อำเภอบ้านคา)

 

1.4 ภาคตะวันตก 

 

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน) 
 • จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอหนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน)

 

1.5 ภาคตะวันออก 

 

 • จังหวัดจันทบุรี (อำเภอขลุง แหลมสิงห์ ท่าใหม่ เมืองจันทบุรี และนายายอาม) 
 • จังหวัดตราด (อำเภอเกาะกูด คลองใหญ่ เมืองตราด เกาะช้าง แหลมงอบ เขาสมิง)

 

2. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด 

 

3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 13 แห่ง ได้แก่

 

 • อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ 
 • อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา กิ่วลม และแม่มอก จังหวัดลำปาง 
 • อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 
 • อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
 • อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
 • อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน จังหวัดนครราชสีมา 
 • อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 • อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 
 • อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง 
 • รวมทั้งอ่างฯ ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศ

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

 

 • 1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ
 • 2. ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม โดยปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลากมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยง
 • 3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที
 • 4. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

 

ประกาศ ณ วันที่    14  กันยายน 2565
 
 

 

เตือน! เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ช่วง 17-21 ก.ย. เช็กมีจังหวัดไหนบ้าง

เตือน! เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ช่วง 17-21 ก.ย. เช็กมีจังหวัดไหนบ้าง