มรสุมจ่อถล่มไทย เสี่ยง "น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก" 29 ส.ค.-2 ก.ย.นี้ 

27 ส.ค. 2565 | 10:30 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ช่วง 29 ส.ค.-2 ก.ย.65

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า รายงานสภาพอากาศระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย. 2565 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. 65 ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน และลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง


ส่วนในช่วงวันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ตลอดช่วง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 ส.ค.-2 ก.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ช่วงวันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

ช่วงวันที่ 28-29 ส.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ช่วงวันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส

 

ภาคตะวันออก

ช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. และ 1-2 ก.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ช่วงวันที่ 29-31 ส.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ช่วงวันที่ 27 และ 29-30 ส.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. และ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 65

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ช่วงวันที่ 29-30 ส.ค. 65

 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ช่วงวันที่ 28 ส.ค.-2 ก.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ช่วงวันที่ 29-30 ส.ค. 65

 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส


กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงวันที่ 27-29 ส.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ช่วงวันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา