"พิ้งกี้"-คุณแม่ทำไมไว้ผมยาวในเรือนจำได้ เลือกปฏิบัติหรือไม่ อ่านเลย

22 สิงหาคม 2565

"พิ้งกี้"-คุณแม่ทำไมไว้ผมยาวในเรือนจำได้ เลือกปฏิบัติหรือไม่ อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยเผยระเบียบของกรมราชทัณฑ์

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ทำไมพิ้งกี้และคุณแม่จึงสามารถไว้ผมยาวในเรือนจำได้ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ?

 

จากกรณีที่ดาราสาวพิ้งกี้ (นางสาวสาวิกา ไชยเดช) วัย 36 ปี พร้อมคุณแม่วัย 63 ปี ถูกส่งเข้าเรือนจำ

 

เนื่องจากศาลไม่ให้ประกันตัว ในระหว่างการต่อสู้คดี Forex-3D เนื่องจากโทษสูงอาจหลบหนีได้นั้น

 

ขณะนี้ได้เกิดความเห็นจากหลากหลายผู้คน ที่ตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยว่า ทำไมดาราสาวและคุณแม่ถึงสามารถไว้ผมยาวได้ในเรือนจำ ทำไมไม่ต้องตัดผมสั้น

 

เป็นทำนองว่า เพราะเป็นดารา หรือเพราะมีฐานะทางสังคม ทำให้ทางเรือนจำเกิด 2 มาตรฐาน ในการดูแลเรื่องการตัดผมหรือไม่
 

เรื่องดังกล่าว ทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งว่า ขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ในระหว่างกักโรคป้องกันโควิด จึงยังไม่ได้มีการตัดผมแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขังพ.ศ. 2557 ประกาศใช้ 31 มีนาคม 2557 ได้ให้คำนิยามไว้ดังนี้

 

ผู้ต้องขัง หมายถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง คนฝาก

 

นักโทษเด็ดขาด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุก ภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย

 

คนต้องขัง หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง

 

คนฝาก หมายถึง บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา

 

ไม่ว่าดาราสาวพิ้งกี้ จะอยู่ในกลุ่มใดก็ตาม ล้วนแต่สามารถไว้ผมยาวได้ เพียงแต่ต้องรวบผมหรือผูกผมให้เรียบร้อยเท่านั้น

ดังระเบียบกรมราชทัณฑ์

 

ในข้อ 8 ที่กำหนดว่า นักโทษเด็ดขาดหญิง ให้ไว้ผมยาวไม่เกินต้นคอ หรือหากไว้ผมยาวเกินกว่าต้นคอ ต้องรวบผมหรือผูกผมให้เรียบร้อย

 

ข้อ 10 คนฝาก และคนต้องขังหญิง ให้ไว้ผมตามประเพณีนิยม กรณีที่ไว้ผมยาวเกินกว่าต้นคอ ต้องรวบผมหรือผมผมให้เรียบร้อย

 

ดังนั้นกรณีของดาราสาวพิ้งกี้และคุณแม่ หรือผู้ที่อยู่ในเรือนจำที่เป็นเพศหญิง จึงสามารถไว้ผมยาวเกินต้นคอได้ แต่ต้องรวบผมหรือผูกผมให้เรียบร้อย