เปิดพิกัด พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 22 ส.ค. เช็คเลย

22 สิงหาคม 2565

ปภ.คาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่มและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น วันที่ 22 ส.ค.65 มีจังหวัดไหนบ้าง เช็คเลย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง

 

ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง สบเมย) เชียงใหม่ (อ.ฝาง แม่อาย เชียงดาว เวียงแหง สะเมิง) เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่จัน แม่สาย เวียงป่าเป้า) แพร่ (อ.เมืองฯ ร้องกวาง วังชิ้น ลอง สอง เด่นชัย) ตาก (อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด) กำแพงเพชร (อ.เมืองฯ คลองลาน โกสัมพีนคร) อุตรดิตถ์ (อ.น้ำปาด ท่าปลา ทองแสนขัน) และพิษณุโลก (อ.วังทอง เนินมะปราง)

 

ภาคกลาง จ.จันทบุรี (อ.เมืองฯ ขลุง โป่งน้ำร้อน มะขาม) และตราด (อ.บ่อไร่ เขาสมิง คลองใหญ่)

  • ภาคใต้ จังหวัดระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์) พังงา (อ.กะปง ตะกั่วป่า) และภูเก็ต (อ.ถลาง กะทู้)

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

 

  • ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ (อ.เมืองฯ ร้องกวาง) พิษณุโลก (อ.ชาติตระการ นครไทย) และเพชรบูรณ์ (อ.หล่มเก่า หล่มสัก)

 

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี (อ.เมืองฯ) ขอนแก่น (อ.แวงน้อย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)

 

  • ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง (อ.ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.บางบาล เสนา ผักไห่ บางไทร บางปะหัน) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)

 

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อุบัติภัยจากไฟฟ้า และเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง

 

พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม

 

  • ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.แม่ลาน้อย) น่าน (อ.ปัว เชียงกลาง) และพะเยา (อ.ปง)

 

งขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เสี่ยงเชิงเขาขอให้ระวังอันตรายจากดินถล่ม

 

พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

 

  • ลุ่มน้ำป่าสัก ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

 

  • ลุ่มน้ำชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี

 

  • ลุ่มน้ำมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ขอให้ระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว

 

เปิดพิกัด พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 22 ส.ค. เช็คเลย

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM