แจ้งเตือน 4 จว.เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง-น้ำท่วมขังวันที่ 22 - 25 ส.ค.นี้

21 สิงหาคม 2565

ปภ.ประกาศเตือน 4 จังหวัด เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 22 - 25 ส.ค. 65

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่าได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์  ฝนตกบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 พบว่า ในหลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร และได้ประเมินคาดการณ์ปริมาณฝนตกในช่วงวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2565 จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ 90 มิลลิเมตร และคาดการณ์สถานการณ์น้ำในลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร

 

ดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ และพื้นที่ชุมชน 

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

 

  • ลุ่มน้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก บริเวณอำเภอหล่มเก่า และหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คาดการณ์ระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักประมาณ 0.60 เมตร

 

  • ลุ่มน้ำชี แม่น้ำชี บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี ลำน้ำยัง บริเวณอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลำปะทาว บริเวณอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

  • ลุ่มน้ำมูล แม่น้ำมูล บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร วารินชำราบ และสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ลำเซบก บริเวณอำเภอม่วงสามสิบ ดอนมดแดง และตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ลำโดมใหญ่ บริเวณอำเภอน้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก เดชอุดม นาเยีย และพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้ง 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ

 

พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำและลำน้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำ ลำน้ำ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง 

 

รวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป