กรมชลประทาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “พระราชชนนีพันปีหลวง”

17 สิงหาคม 2565

กรมชลประทาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “พระราชชนนีพันปีหลวง” ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา

นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน ภายใต้แนวคิด “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริต่างๆ โดยจัดแสดงโมเดลจำลองแนวพระราชดำริ เรื่อง “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

พร้อมกันนี้ยังมีการ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ผลิตภัณฑ์กระเทียมโทนดอง สบู่นมแพะ แชมพู ครีมนวดผมมะกรูด และผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การจัดแสดงนวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ และเกษตรกรจากทั่วประเทศ การแสดงพันธุ์ไม้หายาก การแสดงดนตรีในสวน การประกวดพันธุ์ไม้ การประกวดปลากัด การประมูลพันธุ์ไม้ อีกทั้งการแจกต้นไม้ฟรีให้นำกลับไปปลูกที่บ้าน อีกด้วย

 

กรมชลประทาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “พระราชชนนีพันปีหลวง”

 

โดยงานดังกล่าวนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมหม่อนไหม 
 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน