svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ดีอีเอส พบข่าวปลอมเชื่อมโยงกลโกงออนไลน์คนสนใจมาก

23 กรกฎาคม 2565

ดีอีเอส พบข่าวปลอมที่เชื่อมโยงกับกลโกงออนไลน์ยอดฮิต ทั้งสินเชื่อ-เงินกู้เถื่อน ปลอมไลน์หลอกยืมเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นไปรษณีย์ไทย ยกขบวนติด 10 อันดับคนสนใจสูงสุดประจำสัปดาห์

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่  15-21 ก.ค.65 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบการเพิ่มขึ้นของข่าวปลอมที่แอบอ้างชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใบอนุญาตกับบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อดำเนินธุรกิจเงินกู้นอกระบบ-สินเชื่อ/เงินกู้ออนไลน์ 


รวมทั้งมีข่าวปลอมที่สอดคล้องกับสถานการณ์กลโกงออนไลน์ยอดนิยม อย่างเช่น การปลอมไลน์หลอกยืมเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเรื่องพัสดุตกค้าง เป็นต้น  โดยข่าวปลอมในกลุ่มนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนที่รับข่าวสารผ่านออนไลน์/โซเชียล 

โดยข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ นางสาวอัญทริกา ดำเนินโฉม ประกอบธุรกิจ เงินกู้นอกระบบ แบบออนไลน์ 2. ไปรษณีย์ไทยโทรแจ้งประชาชนว่ามีพัสดุตกค้าง 

3. ไลน์ขอยืมเงินจากบุคคลมีชื่อเสียง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาครัฐ 4. กรมสรรพากรกำหนดให้พระทุกรูปต้องเสียภาษีผ่านบัญชีกลางของวัด 5. ธอส. โทรสอบถามเลขบัญชี เพื่อโอนเงินให้ 2,000 บาท

6. PTT Station จำหน่ายบัตรเติมน้ำมันราคาพิเศษ 890 บาท 7. กรุงไทยปล่อยสินเชื่อใจปล้ำ ให้ยืม 100,000 บาท ผ่อนเดือนละ 300 บาท ผ่านไลน์ @095vlabw 8. ประชาชนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไม่สามารถพบแพทย์ได้ 9. ต้นมะแว้งนก ช่วยรักษามะเร็งปากมดลูก และ 10. ธนบัตรรูปแบบใหม่ เป็นแบงค์ปลอม ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้ ตามลำดับ
  

สำหรับภาพรวมสัปดาห์ล่าสุดนี้ มีข้อความที่เข้ามาทั้งสิ้น 11,864,545 ข้อความ จากการคัดกรองมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) จำนวน 350  ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 185 เรื่อง โดยเป็นข่าวเกี่ยวกับโควิด 31 เรื่อง
  

ขอให้ประชาชนรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียล ตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ทุกครั้ง