svasdssvasds

"ETDA" เฟ้นหาไอเดียแผนธุรกิจิคอมเมิร์ซชุมชนยกระดับการค้าออนไลน์

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ก.ค. 2565 เวลา 5:17 น.

"ETDA" เฟ้นหาไอเดียแผนธุรกิจิคอมเมิร์ซชุมชนยกระดับการค้าออนไลน์ มุ่งสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ชุมชน(Business Pitching) ในกิจกรรม Craft Idea สร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้ ชุมชนยั่งยืน 

 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลร่วมส่งไอเดียเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซพาสินค้าบริการชุมชนสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

 

สำหรับโครงการ Business Pitching เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 จากการจัดโครงการ บิสซิเนส แฮกกาธอน (Business Hackathon) ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์ เมื่อปี พ.ศ.2564 ที่หาสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก 

ส่วนปีนี้จากการเปิดรับสมัครใน โครงการ Business Pitching ในกิจกรรม Craft Idea สร้างสรรค์ธุรกิจ ออนไลน์ สร้างรายได้ ชุมชนยั่งยืน เพื่อหาสุดยอดแผนธุรกิจ โดยรับสมัครเป็นทีม มีสมาชิกในทีมจำนวน 3 คน ไม่จำกัดเพศ ที่อายุระหว่าง 18-36 ปี  ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันถึง 80 ทีม

 

อย่างไรก็ดี การจัดงานในปีนี้ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปตท. 

 

"ETDA" เฟ้นหาไอเดียแผนธุรกิจิคอมเมิร์ซชุมชนยกระดับการค้าออนไลน์

 

รวมถึงชุมชน ผู้สมัครเข้ามาแข่งขันก็ได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ ETDA จัดทำร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในอนาคตจะมีกรมพัฒนาผีมือแรงงานเข้ามาร่วมด้วยอีกหนึ่งหน่วยงาน เราจะจัดการแข่งขันเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจะขยายการแข่งขันใน 4 ภูมิภาค ที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้มีการใช้ทักษะดิจิทัล เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

ETDA ยังได้พยายามผลักดันเพื่อให้เป็นต้นแบบแนวทางการทำธุรกิจเพื่อชุมชนที่จะสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพราะสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ขยับดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 28 ของโลก 

 

ขณะเดียวกันผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล ประจำปี 2564 (2021 IMD World Digital Competitiveness Ranking) ไทยเลื่อนอันดับขึ้นจาก 39 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 38 ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าพลังของคนที่มีศักยภาพและความสามารถถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันของประเทศ 

 

และประเทศไทยยังจำเป็นต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การส่งเสริมภาคธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลักดัน

 

สำหรับกิจกรรม Business Pitching “Craft Idea” การประกาศผลการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทีมที่ผ่านเข้ารอบด้วยกันมีทั้งหมด 12 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมลับคมไอเดีย กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ระหว่างวันที่  19-20 กรกฎาคม 2565  ส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 12 ทีม จะเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงชัยเป็นสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด