ด่วน! ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ตั้งแต่บ่าย 2 วันนี้

11 กรกฎาคม 2565

ด่วน! ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ออกคำสั่งประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่บ่าย 2 วันนี้ถึงตี 5 ของวันที่ 12 ก.ค. 65

11 กรกฎาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้มีประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 111 /2565 เรื่อง ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอ่าวไทย โดยตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 3 (158/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565)มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น

 

ประกอบกับในช่วงวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนั้น

จากการประเมินสภาพอากาศ และคลื่นลมในทะเล พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับการแจ้งเตือน จากกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) บริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัด สุราษฎร์ธานีขึ้นไปมีคลื่นสูง ผู้อำนวยการจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 มาตรา 52/1 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 

 

และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 "ประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอ่าวไทย รวมทั้งเรือโดยสารเฟอร์รี่ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึง 05.00 น.ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 " ดังนี้

 

1.เส้นทางจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไปอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า (ไป-กลับ)

2. เส้นทางจากอำเภอดอนสัก ไปอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า (ไป-กลับ)

3.เส้นทางจากอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า ไปจังหวัดชุมพร (ไป-กลับ)

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 

ด่วน! ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ตั้งแต่บ่าย 2 วันนี้