svasdssvasds

ผ่อนคลาย"สวมหน้ากากอนามัย" เช็คคำแนะนำ ใครบ้างควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 มิ.ย. 2565 เวลา 4:00 น. 2.9k

มีผลแล้ว ผ่อนคลาย"สวมหน้ากากอนามัย" โดยความสมัครใจ เช็คคำแนะนำจากกรมควบคุมโรค หากต้องถอดหน้ากากอนามัย ใครบ้างควรสวมกากตลอดเวลา

มีผลแล้ว ผ่อนคลาย"สวมหน้ากากอนามัย" หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยในข้อ 3 ระบุถึง การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ

 

อ่านข่าวประกอบ

 

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์คำแนะนำหากต้องถอดหน้ากากอนามัย  มีดังนี้

ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อ

 

  • ขณะอยู่คนเดียว
  • ออกกำลังกาย
  • กินอาหาร ดื่มน้ำ
  • อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  • อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
  • อยู่ในอาคาร เว้นระห่างได้

ใครควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

  • กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
  • ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ หรือใกล้ชิดกับผู้อื่น

 

ทั้งนี้ หน้ากาก มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

 

ผ่อนคลาย"สวมหน้ากากอนามัย" เช็คคำแนะนำ ใครบ้างควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แท็กที่เกี่ยวข้อง