ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 18 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 13 ราย

23 มิถุนายน 2565

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,299 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 94% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 13 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,299 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 2,289 ราย
  • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน  -  ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 5 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 18 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 13 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,507,228ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 21,650 ราย  อาการหนัก 602 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 280 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,455,035 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,783 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 30,543 ราย
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2565 จำนวน 18 ราย แยกเป็นชาย 5 ราย หญิง 13 ราย อายุระหว่าง 34-87 ปี  เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 97% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 13 ราย คิดเป็น 72%  มีโรคเรื้อรัง 4 ราย คิดเป็น 22%  

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 18 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 13 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

  • มะเร็ง (-) 
  • อ้วน (1)
  • โรคไต (3) 
  • หลอดเลือดสมอง(7)
  • หัวใจ(4)
  • ติดเตียง (3)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19