svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เริ่มวันนี้!สมัครสอบ ก.พ.ปี 65 เช็คเลยสมัครช่องทางใด-มีศูนย์สอบที่ไหนบ้าง

20 มิถุนายน 2565

เช็คด่วน!สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ปี 2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง เริ่มสมัครวันนี้ - 11 ก.ค. ตรวจสอบช่องทางการสมัคร พร้อมเงื่อนไข-กำหนดการสอบทั้งหมดที่นี่

วันนี้สำนักงานก.พ. ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2565 (Paper & Pencil) โดยจะเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  21 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดพร้อมทั้งช่องทางในการสมัครที่นี่

 

ประกาศรับสมัครสอบในหัวข้อ

 • รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)

 

วัน-เวลา เปิด - ปิดรับสมัคร

 • วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. -วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรณีที่นั่งสอบเต็มจะปิดรับสมัครทันที)

 

ช่องทางการสมัครสอบ ก.พ.

จำนวนที่นั่งที่เปิดสอบ

 • จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ แบ่งออกเป็นศูนย์สอบดังนี้ 
 1. กรุงเทพมหานครและนนทบุรี  จำนวน 80,000 ที่นั่งสอบ
 2. นครปฐม จำนวน 22,000 ที่นั่งสอบ
 3. ปทุมธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 4. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 5. ราชบุรี จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
 6. ชลบุรี จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 7. เชียงใหม่ จำนวน 36,000 ที่นั่งสอบ
 8. ลำปาง จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
 9. พิษณุโลก จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 10. นครราชสีมา จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 11. อุบลราชธานี จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 12. ขอนแก่น จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
 13. สุราษฎร์ธานี จำนวน 26,000 ที่นั่งสอบ
 14. นครศรีธรรมราช จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
 15. สงขลา 38,000 ที่นั่งสอบ

 

สอบ ก.พ.ปี 65 จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ

 

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

 

เงื่อนไข

 • การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper & Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้

หมายเหตุ

 • หากไม่ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ยังสามารถสมัครสอบได้ตามปกติ แต่อาจจะใช้เวลาในการกรอกข้อมูลเพิ่มขึ้น

อนึ่งกำหนดการหรือไทม์ไลน์หลังจากที่สมัครสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่

 

ชำระเงินค่าสมัคร (ภายในเวลา 22.00น.)

 • ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.-12 ก.ค.65

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 

 • วันที่ 15 ส.ค.65

 

ประกาศวัน -เวลา -สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 • วันที่ 18 ต.ค.65

 

การอัพโหลดรูปถ่าย

 • วันที่ 18 ก.ค. - 16 พ.ย. 65

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

 • วันที่ 18 ต.ค. จนถึงวันสอบ

วันสอบ 

 • วันที่ 20 พ.ย.65

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

 • วันที่ 20 ม.ค.66 

พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

 • วันที่ 27 ม.ค.66 

 

 

สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ปี 2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง