ปภ.เตือน 5 อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

16 มิถุนายน 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เตือน 5 อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน มีทั้งโรคติดต่อจนถึงสัตว์มีพิษ เช็คเลยมีอะไรบ้าง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ภัยจากธรรมชาติ และอุบัติภัยต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาโดยเราไม่คาดคิด ซึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อย คือ ภัยจากน้ำท่วม ซึ่งมักมีภัยอื่น ๆ แฝงมาด้วย การเตรียมความพร้อมถือเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดี และเมื่อเกิดภัยเราต้องตั้งสติและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 

เตือน 5 อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

1.โรคติดต่อ สภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้เชื้อโรคแพร่ระบาดรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

 

2.อุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนที่เปียกลื่น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ

3.ไฟฟ้า อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ารั่ว หรือเกิดฟ้าผ่าจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

 

4.ฟ้าผ่า ขณะเกิดพายุมักมีฟ้าผ่า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ควรหลีกเสี่ยงการสัมผัสกับสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด

 

5.สัตว์มีพิษ ที่มักซ่อนอยู่ในที่รกร้าง บริเวณพงหญ้าหรือพื้นที่ในบ้านที่มีความชื้น เช่น ตะขาบ แมงป่อง และงู เป็นต้น

 

ปภ.เตือน 5 อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM