svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมอุตุนิยมวิทยา คาด ไทยเจอพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก ช่วงเดือน ส.ค.- ต.ค.นี้

07 มิถุนายน 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2565 คาด พายุหมุนเขตร้อน 2 ลูกเคลื่อนเข้าไทยช่วงเดือน ส.ค.- ต.ค. 65 กระทบบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน ให้ระวังจากฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (บกปภ.ช.) ในการติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมีคณะองคมนตรีเข้าร่วมรับฟังการประชุม มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ทั้งนี้ ดร.ชมภารี อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าวสรุปรายงานปริมาณฝนและการคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ดังนี้

 

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ของปีนี้ จะเกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ทำให้ต้องระวังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งพื้นที่ที่มักมีปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก 

 

ส่วนเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ฝนจะเริ่มกลับมาตกชุกเพิ่มขึ้น คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก ในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน ให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก คาดการณ์ฤดูฝนสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม

 

ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณฝนรวมช่วงฤดูฝนในปี 2565 จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 3 แต่ฝนรวมจะน้อยกว่าปี 2564 ซึ่งมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 8  

 

สำหรับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 29 มี.ค. 2565 พบว่า ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศ มีค่า 557.3 มิลลิเมตร โดยค่าฝนสะสมปกติอยู่ที่ 366.0 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติ 52% หากพิจารณาเป็นค่าที่สูงต่ำเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติ พบว่า พื้นที่ภาคอีสานตอนบนบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี มีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติ 

เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่ โดยปริมาณฝนสะสมในแต่ละเดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบว่า ในเดือนมกราคม 2565 มีการกระจายและมีปริมาณฝนเล็กน้อย

 

ส่วนเดือนมีนาคม และเมษายน มีการกระจายและปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นในภาคอีสาน และภาคใต้ และในเดือนพฤษภาคม 2565 พบว่ามีการกระจายและปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย

 

กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าระวังติดตาม รายงานสภาพอากาศที่อาจทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้อย่างทันท่วงที โดยจะบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 

สำหรับแนวทางการเตรียมความพร้อมของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ โดยแบ่งการพยากรณ์เป็น 3 ระยะ ดังนี้

 

  • พยากรณ์อากาศระยะสั้น (ไม่เกิน 3 วัน) รวมถึงติดตาม และประกาศแจ้งเตือนกรณีมีสภาพอากาศรุนแรง แจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน

 

  • พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ไม่เกิน 10 วัน) ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รายสัปดาห์
  • พยากรณ์ระยะนาน (6 เดือนล่วงหน้า) เน้นการพยากรณ์ฝนรายเดือน และเปรียบเทียบ สูงต่ำกว่าค่าปกติ และนำข้อมูลผลการพยากรณ์ไปบูรณาการร่วมกับ สสน. ในการจัดทำ One Map โดยมีการสร้างแผนที่เสี่ยงฝนตกหนัก จากผลการพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศ (Weather Research and Forecasting (WRF))

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามสภาพอากาศ ทั้งในภาวะปกติและในสภาพอากาศที่มีความรุนแรง และออกประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงฤดูฝน อากาศที่หนาวเย็นลงผิดปกติ และคลื่นลมแรง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งข่าวประจำวัน ข่าวประกาศเตือนภัย อินโฟกราฟฟิก สื่อวิดีทัศน์ โดยเผยแพร่หลายช่องทาง ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นสื่อมวลชนในหลากหลาย Platform และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน