svasdssvasds

บทเรียนดราม่า “เพจหมามะเร็ง” ทำสถานที่พักพิงสุนัข เจอ 4 ข้อหา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 มิ.ย. 2565 เวลา 3:30 น.

บทเรียนดราม่า “เพจหมามะเร็ง” ทำสถานที่พักพิงสุนัข ไม่รอดโดน 4 ข้อหา พบเปิดรับบริจาค 4 ปี มีเงินผ่านบัญชีกว่า 33 ล้านบาท

เป็นประเด็นดราม่า เพจ "หมามะเร็ง Dogs Cancer" หลังมีการตรวจสอบสถานที่รับเลี้ยงสุนัขป่วยของเพจ ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใส เรื่องการเปิดรับเงินบริจาค จากการตรวจสอบพบมีเงินเข้าออก 4 ปีจนถึงปัจจุบันประมาณ 33 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมีการฟ้องร้องเรื่องความไม่โปร่งใส และเป็นคดีความไปในช่วง 2 ปีที่แล้ว  

จากการตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา โดยทางนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้นัดหมายให้เจ้าของเพจ นำเอกสารเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ได้ส่งทนายความมาชี้แจงแทน

ความผิดแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก

 1. เป็นกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 2. เป็นเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 3. ปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเทศบัญญัติเรื่อง การปล่อยสัตว์เลี้ยงสัตว์

 

ประเด็นที่ 2 การดำเนินกิจกรรมไม่ถูกสุขลักษณะ หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบและแนะนำต่อไปหากต้องการเปิดกิจการต่อ ส่วนประเด็นการทารุณกรรมสัตว์ ยังเป็นการตั้งข้อสังเกตไว้และจะตรวจสอบอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ เจ้าของกิจการดังกล่าวพบว่ามีฝ่าฝืนในคำสั่งตั้งแต่ ปี 61 ขณะนั้นมีการร้องเรียนและตรวจสอบแล้วให้มีการระงับกิจการไป จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการรับสุนัขมาอยู่ เป็นการทำให้ผิดขอบังคับดังกล่าวชัดเจน หลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

แนวทางและข้อตกลงเบื้องต้น

 1. ต้องไม่รับสัตว์เข้ามาดูแลอีก
 2. ต้องระงับความรำคาญ 1 เดือนทั้งกลิ่น เสียง
 3.  ให้ดำเนินการขอจัดตั้งมูลนิธิให้เร็วที่สุด
 4. ให้ขนย้ายสุนัขภายใน 6 เดือน 

 

ส่วนเรื่องการดำเนินคดีทั้งหมด หากเจ้าของเพจไม่มาพบอีกในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นี้ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด พร้อมกับให้รื้อถอนอาคารโดยทันที

 

 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจาณาโทษทั้ง 4 ข้อหา เมื่อแยกออกเป็นข้อๆ จะพบว่า

เป็นกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 • ถูกกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ ต้องจัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะ มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนังงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

 

บทกำหนดโทษ

 • ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดในใบอนุญาต ต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

 

เป็นเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  

 • เมื่อพบว่า บุคคลใดได้ก่อเหตุรำคาญขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่ง ให้ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญนั้น หากไม่ปรับปรุงแก้ไข โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงจะมีโทษความผิด ตามมาตรา 74 กล่าวคือ มีความผิดฐานขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่มีเหตุ หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
 • จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งกรณีที่ขัดคำสั่ง ห้ามมิให้ใช้ หรือยินยอมให้ใช้สถานที่เอกชน ที่เกิดเหตุรำคาญ ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีเกิดเหตุรำคาญในที่ หรือทางสาธารณะ และเหตุรำคาญนั้น มิได้ก่อให้เกิดสภาวะอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพ กฎหมายมิได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร เพียงแต่ลงโทษผู้กระทำ หรือก่อเหตุแล้วจะไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวเท่านั้น

 

ปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต  

 • กฎหมายควบคุมอาคารมีบทกำาหนดโทษไว้หลายระดับขึ้นอยู่กับว่าเป็นการฝ่าฝืนลักษณะใด
 • การก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต รับโทษ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และยังกำหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลา ที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเทศบัญญัติเรื่อง การปล่อยสัตว์เลี้ยงสัตว์

 • ข้อกำหนดที่แต่ละจังหวัดสามารถตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ของตนโดยเฉพาะด้วย เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2545 ที่ได้กำหนดตั้งแต่ประเภทสัตว์เลี้ยง การควบคุมการเลี้ยง ตลอดจนหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง 
 • ข้อบัญญัติเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านสามารถแตกต่างกันได้ ตามการกำหนดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่ข้อที่มักจะมีเหมือนกันคือ การควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น อันเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคต

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด