ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 27 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง 26 ราย

06 มิ.ย. 2565 | 05:16 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,162 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุเกิน 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 96% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 20 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,162 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,159 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน - ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 27 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง 26 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,468,955 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 29,509 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,409,248 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 4,879 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 30,198 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2565 จำนวน 27 ราย แยกเป็นชาย 13 ราย หญิง 14 ราย อายุระหว่าง 47 - 92 ปี เป็นกลุ่มผู้อายุเกิน 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 96% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 20 ราย คิดเป็น 74%  มีโรคเรื้อรัง 6 ราย คิดเป็น 22% ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 27 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง 26 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

  • มะเร็ง (4)
  • โรคไต (6)
  • อ้วน ( - )
  • หลอดเลือดสมอง(5)
  • หัวใจ(6)
  • ติดเตียง (1)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19