เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 3 มิ.ย. 65

02 มิ.ย. 2565 | 02:22 น.

กรมอุทยานฯ เปิดให้เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 3 มิ.ย. 65

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่ากรมอุทยานฯได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ และค่ายานพาหนะทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 155 แห่ง 

โดยการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และค่ายานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 

เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี  3 มิ.ย. 65

 

ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

โดยจองการเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชัน QueQ สแกนไทยชนะเข้าออกทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง เพื่อให้สามารถพักผ่อน เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอย่างปลอดภัย ไร้กังวล 

 

ทั้งในวันหยุดดังกล่าว ติดช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่จึงมักถือโอกาสนี้พาลูกหลานและคนในครอบครัว ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีความร่มรื่น ทัศนียภาพ และบรรยากาศสวยงาม กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ