svasdssvasds

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 137.52 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักรับแล้วเท่าไร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 พ.ค. 2565 เวลา 7:50 น. 37

อัพเดท ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 137.52 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 2.45 แสนโดส กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี รับเข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็มที่ 3 แล้วจำนวนเท่าไร

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.64 - 28 พ.ค.2565) รวม 137,522,168 โดส

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 137.52 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักรับแล้วเท่าไร  
 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 245,437 โดส แยกเป็น

 

เข็มที่ 1 : 28,861 ราย

เข็มที่ 2 : 75,355 ราย

เข็มที่ 3 : 141,2221 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,726,310 ราย(คิดเป็น 81.6% ของประชากร)

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,610,197 ราย(คิดเป็น 75.6% ของประชากร)

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 28,185,661 ราย(คิดเป็น 40.5% ของประชากร)


ผลการให้วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

 

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 12,704,543 ราย

  • เข็มที่ 1  จำนวน 10,718,945 โดส คิดเป็น 84.4%
  • เข็มที่ 2  จำนวน 10,199,007 โดส คิดเป็น 80.3%        
  • เข็มที่ 3  จำนวน 5,624,371 โดส คิดเป็น 44.3%    


ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5,150,082 ราย

 

  • เข็มที่ 1  จำนวน 3,012,661 โดส คิดเป็น 58.9%    
  • เข็มที่ 2  จำนวน 1,658,893 โดส คิดเป็น 32.2%

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 137.52 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักรับแล้วเท่าไร

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง