แผ่นดินไหว 2.9 แมกนิจูด อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

26 พ.ค. 2565 | 04:30 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุ แผ่นดินไหว ขนาด 2.9 แมกนิจูด ความลึก 1 กิโลเมตร พื้นที่ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 10:58 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุแผ่นดินไหว ในพื้นที่  ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาด 2.9  แมกนิจูด ความลึก 1 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเณ อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

แผ่นดินไหว 2.9 แมกนิจูด อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แผ่นดินไหว 2.9 แมกนิจูด อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย