ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 33 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป-มีโรคเรื้อรัง 100%

25 พ.ค. 2565 | 06:54 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,013 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,013 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,991 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 6 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 16 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ - ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 33 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป-มีโรคเรื้อรัง 100%

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,424,750 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 47,268 ราย  อาการหนัก 1,028 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 530 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,347,638 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 5,591 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 29,844 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จำนวน 33 ราย แยกเป็นชาย 27 ราย หญิง 9 ราย อายุระหว่าง 38-95 ปี  เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 24 ราย คิดเป็น 82%  มีโรคเรื้อรัง 6 ราย คิดเป็น 18%  

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 33 ราย เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป-มีโรคเรื้อรัง 100%

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

  • มะเร็ง (2) 
  • อ้วน (2)
  • โรคไต (7) 
  • หลอดเลือดสมอง(3)
  • หัวใจ(5)
  • ติดเตียง (4)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19