ส่องเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2 – 36 ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

21 พ.ค. 2565 | 09:42 น.

เริ่มแล้ว ขสมก.เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2 – 36 ไทรน้อย – ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ หลังกรมขนส่ง ไฟเขียวใบอนุญาตฯ เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทาง

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง  ขสมก.มีเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 107 เส้นทาง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้กับ ขสมก.แล้ว จำนวน 18 เส้นทาง  

 

 

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับ ขสมก. เพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือ สาย 2 - 36 เส้นทาง ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  ซึ่งเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางใหม่ที่มีการสำรวจแล้วว่า สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากประชาชนไม่ต้องใช้บริการรถโดยสารหลายต่อ  
 

ส่องเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2 – 36 ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดรถโดยสารสำหรับให้บริการในเส้นทางดังกล่าว จำนวน 13 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารธรรมดา จำนวน 10 คัน และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 3 คัน ให้บริการในวันธรรมดา วันละ 40 เที่ยว ให้บริการในวันหยุด วันละ 32 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 04.30 - 22.00 น. เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  โดย ขสมก. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จอดรถโดยสาร ท่าต้นทาง (ไทรน้อย) จากเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และท่าปลายทาง (ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ) จากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ส่องเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2 – 36 ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

อย่างไรก็ตามเมื่อสามารถจัดหารถโดยสารใหม่ ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชนได้แล้ว ขสมก. ก็จะนำรถโดยสารดังกล่าว มาให้บริการแทนรถโดยสารเดิม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ของกรมการขนส่งทางบกต่อไป