svasdssvasds

ขายโก่งราคา"คาร์ซีท"หลังขึ้นบัญชี Watch List มีโทษถึงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 พ.ค. 2565 เวลา 10:27 น.

เตือนแล้ว-อย่าทำ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขึ้นบัญชี "คาร์ซีท" เข้า Watch List เป็นสินค้าที่ติดตามดูแลเพื่อป้องกันการปรับราคาเกินควร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงถึง 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) โพสต์ข้อความวันนี้ (17 พ.ค.) ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็น กระทรวงพาณิชย์ ขึ้นบัญชี คาร์ซีท เข้า Watch List เพื่อป้องกันการปรับราคาเกินควร ฝ่าฝืนติดคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท ทางศูนย์ต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง


จากที่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย (Car Seat) กรมการค้าภายใน ได้หารือกับห้างค้าปลีกค้าส่งและแพลตฟอร์ม เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าคาร์ซีท (Car Seat) ซึ่งจากการหารือดังกล่าว ห้างและแพลตฟอร์มต่างๆ ยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า Car Seat รวมทั้งมีการจัดโปรโมชันลดราคาอย่างต่อเนื่อง และหากผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายก็จะแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อน ส่วนห้างที่ยังไม่มีสินค้า Car Seat วางจำหน่าย ก็รับที่จะไปพิจารณาวางแผนการจำหน่ายต่อไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

ขายโก่งราคา"คาร์ซีท"หลังขึ้นบัญชี Watch List มีโทษถึงคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้สินค้า Car Seat เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หากพบการฉวยโอกาสในลักษณะดังกล่าวประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง