ข่าวโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,650 ราย เสียชีวิต 56 คน หายป่วย 9,322 ราย

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ 11 พ.ค.65 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,650 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 56 คน หายป่วยเพิ่ม 9,322 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,121,783 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,650 ราย  

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,121,783 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย หายป่วยเพิ่ม 9,322 ราย กำลังรักษา 78,274 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,069,198 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,387 ราย อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบ 18.0%

ข่าวโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,650 ราย เสียชีวิต 56 คน หายป่วย 9,322 ราย

 

ยอดโควิดทั่วโลก 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 518,307,745 ราย เพิ่มขึ้น 582,400 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,279,862 ราย เพิ่มขึ้น 1,645 ราย หายป่วยสะสม 473,184,928 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 667,361 ราย 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 83,753,050 ราย(+51,184) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,110,185 ราย(+2,496)

อันดับ 3 บราซิล 30,594,388 ราย(+20,143) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 29,021,224 ราย(+56,449) 

อันดับ 5 เยอรมนี 25,490,156 ราย(+104,449)

(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 00.01 น.)