svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกันสังคม ม.39 ทำอย่างไรไม่ให้ขาดสิทธิ เช็คเลย

10 พฤษภาคม 2565

ประกันสังคม มาตรา39 ทำอย่างไรไม่ให้ขาดสิทธิ การสิ้นสภาพมีกี่กรณี พร้อมวิธีกันลืมส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.39 ดูที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนที่สมัครใจที่จะส่งเงินสมทบต่อและใช้สิทธิกับประกันสังคม เมื่อออกจากการเป็นผู้ประกันมาตรา 33 (ลูกจ้างทำงานมีนายจ้าง) แต่มักพบว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะถูกตัดสิทธิบ่อยๆ เนื่องจากขาดการนำส่งเงินสมทบ


นิยดา เสนีย์มโนมัย  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ หน้าที่ในการนำส่งเงินสมทบ ต้องเป็นผู้ประกันตนเอง ไม่ใช่นายจ้าง โดยเหตุแห่งการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39  มี 5 กรณี คือ

  1. เสียชีวิต
  2. ลาออก
  3. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 
  4. ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือนติดต่อกัน
  5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน

 

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กล่าวว่า 2 กรณีหลังมีค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือกรณีที่นับย้อนไป 12 เดือน เงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ทำให้ขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคม ม.39 ทำอย่างไรไม่ให้ขาดสิทธิ เช็คเลย

 

ดังนั้นทำอย่างไรไม่ให้ลืมนำส่งเงินสมทบ มีด้วยกันหลายวิธี อาทิ

 

  • ผู้ประกันตน ม.39 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของผู้ประกันตนทาง Line สำนักงานประกันสังคม เพื่อรับการแจ้งเตือนกรณีค้างชำระการนำส่งเงินสมทบมาตรา 39 
  • สมัครนำส่งเงินสมทบโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร
  • โทร 1506 หรือโทรสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ทุกแห่ง ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้ได้ว่า เงินสมทบมาตรา 39 ลืมส่งเดือนไหนบ้าง

 

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน