เปิดชื่อ "กัปตันทีม" วอลเลย์บอลทีมชาติไทย" ซีเกมส์ 2022 ทีมชาย-หญิง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ค. 2565 เวลา 8:00 น. 7.9k

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ประกาศ รายชื่อทัพทีมชาติไทยสู้ศึก ซีเกมส์ 2022 หรือ HANOI 2021 ทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ วอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาด ใครเป็นกัปตันทีม ผู้จัดการทีม หัวหน้าโค้ช เช็คได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ วอลเลย์บอลทีมชาติไทย ทั้งในร่มและชายหาด ที่จะเดินทางทางไปแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ 2022 ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม 12 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2565 โดยรายชื่อดังนี้ 

 

นักวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมหญิง

 • นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ (หัวหน้าทีม)
 • นางสาวอัจฉราพร คงยศ 
 • นางสาวชัชชุอร โมกศรี
 • นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์
 • นางสาวสุทัดตา เชื้อวู้หลิม
 • นางสาวกรรณิการณ์ ธิปะโชติ
 • นางสาววิภาวี ศรีทอง 
 • นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง 
 • นางสาวหัตถยา บำรุงสุข
 • นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์
 • นางสาวฑิชากร บุญเลิศ
 • นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์
 • นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย 
 • นางสาวสิริมา มานะกิจ 

กัปตันชมพู่-พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2022 ที่ประเทศเวียดนาม

เจ้าหน้าที่ทีม

 • นายสมชาย ดอนไพรยอด : ผู้จัดการทีม
 • นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล : หัวหน้าผู้ฝึกสอน
 • นางสาววรรณา บัวแก้ว : ผู้ฝึกสอน
 • นายชำนาญ ดอกไม้ : ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวทิพย์รัตน์ แก้วใส : นักกายภาพบำบัด 
 • นายอี๊ด ลอประยูร : แพทย์ประจำทีม 

ดนัย ศรีวัชรเมธากุล หรือ โค้ชด่วน หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์หญิงทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2022 ประเทศเวียดนาม

นักวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมชาย

 • จ่าอากาศเอก กฤษฎา นิลไสว (หัวหน้าทีม)
 • นายจักรพงศ์ ทองกลาง
 • สิบตรี ศิวดล สันหาธรรม
 • สิบเอก อดิพงษ์  ผลภิญโญ 
 • จ่าอากาศโท มาวิน มณีวงษ์    
 • จ่าอากาศโท อนุชิต ภักดีแก้ว   
 • สิบเอก ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว   
 • นายชยุตม์ คงเรือง  
 • สิบเอก อมรเทพ คนหาญ  
 • จ่าอากาศตรี ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์   
 • สิบเอก อนุตร พรมจันทร์   
 • นายกิตติธัช นุวัตดี   
 • พลฯ อัศนพรรณ จันทจร   
 • นายนภาเดช  พินิจดี   

จ่าอากาศเอก กฤษฎา นิลไสว กัปตันทีม นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในร่มประเภททีมชาย

เจ้าหน้าที่

 • นายเกียรติพงษ์  รัชตเกรียงไกร : ผู้จัดการทีม
 • นาวาอากาศโท มนต์ชัย  สุภจิรกุล : หัวหน้าผู้ฝึกสอน
 • นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์  ศรีสมุทรนาค : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
 • เรืออากาศตรี วีระเมธร์  เพลิงสงเคราะห์ : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
 • นางสาวรัตน์กมล  จิระอำนวยพร : นักกายภาพบำบัด
 • นางสาวสุฑามาศ  สุทธิวิริยะกุล : นักกายภาพบำบัด

 

นักวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย

 • อส.ทพ. สุรินทร์ จงกลาง
 • จ่าเอก บัลลือ นาคประคอง
 • จ่าเอก พิทักษ์ ทิพย์จันทร์
 • อส.ทพ. ปรวิทย์ เตาวะโต

 

นักวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง

 • นางสาววรภัสสร รดารงค์
 • นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
 • นางสาวธาราวดี นาราพรลภัส
 • นางสาววรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี

 

ผู้ฝึกสอนทีมชาย

 • จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง

ผู้ฝึกสอนทีมหญิง

 • พันจ่าอากาศเอก เพชรราช  พุฒซ้อน 

ผู้จัดการทีม

 • นาวาเอก ราชันย์ โกไศยกานนท์

 

สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันที่เมืองกวางนิญ โดยจะออกเดินทางในวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 07.45 น. เที่ยวบินที่ WE 650 และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 22.35 น. เที่ยวบินที่ WE 565

 

ที่มา

แท็กที่เกี่ยวข้อง