svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานที่นี่ 

02 พฤษภาคม 2565

ว่างงานเช็คที่นี่ กทม.ประกาศเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งว่าง พร้อมรายละเอียดวัน-เวลาปิดรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เปิดเผยว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

1.ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 

  • ตำแหน่งนายแพทย์ ตามประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. - 18 เม.ย. 65 
  • ตำแหน่งนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 650 บาท 

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พ.ค. 65 

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

 

2.สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา 
  • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา 
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา 
  • ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา 
  • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พ.ค. 65 แบ่งเป็น

  • ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น.
  • ภาคบ่ายเวลา 13.30 - 16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์