svasdssvasds

มติ ศบค.ยกเลิก Test & Go เหลือแค่ตรวจ ATK มีผล 1 พ.ค.65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 เม.ย. 2565 เวลา 6:38 น. 903

ศบค.มีมติยกเลิกมาตรการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go ไม่ต้องตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แนะนำให้ตรวจ ATK ในช่วงระหว่างอยู่ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 7/2565 ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกมาตรการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go ที่ต้องตรวจ RT-PCR โดยปรับให้ใช้เพียงการตรวจ ATK เท่านั้น

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปิดรองรับการท่องเที่ยวหลังจากหลายประเทศได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ไปมากพอสมควรแล้ว เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
          

 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงว่า ศบค.เห็นชอบยกเลิกระบบ Test and go ให้เหลือเพียงกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน โดยการปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ เริ่ม 1 พ.ค.2565

 

โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและได้รับฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว และแนะนำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ตรวจ ATK ในช่วงระหว่างอยู่ประเทศไทย และหากพบว่าติดเชื้อจะเข้าทำตามกระบวนการต่อไป

 

มติ ศบค.ยกเลิก Test & Go เหลือแค่ตรวจ ATK มีผล 1 พ.ค.65

 

 

ในส่วนผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องกักตัว 5 วัน และ ให้ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย และแนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

 

กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ กักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน แนะนำให้ตรวจATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

อีกทั้งได้ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้งสองกลุ่ม จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ เหลือไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ
 

ชนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

ศบค. เห็นชอบการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)

-  ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง

- แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

 

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers)

- สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) หรือ - กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR Day 4-5 

- แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

 

ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำ กว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

 

โดย มอบหมาย ศปก.ศบค. ปรับคำสั่ง ศบค. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2565
 

นอกจากนี้ ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) โดยเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรตามมาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ก่อนเปิดดำเนินการให้จังหวัดรายงาน ศบค.มท. เพื่อเสนอ ศปก.ศบค. เพื่อประเมินความพร้อมและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง